Je project gaat verder dan een website

27 maart 2020

Als strategisch webbureau gaan we verder dan de ontwikkeling van websites en platformen of digitale marketing. We denken mee met onze klanten en ondersteunen hen in hun zoektocht naar een goede online strategie en identiteit. Een aspect dat minder in de schijnwerper staat maar zeker even belangrijk is hiervoor is een goed voortraject. Dit helpt zowel ons als de klant om een visie vast te leggen en wat de criteria zijn voor een geslaagd project.

Je hebt reeds een duidelijke briefing op basis van een eerder voortraject? Perfect!

Er zijn projecten waarbij het voortraject reeds door een externe partij gebeurde. In dit geval krijgt Code d'Or bij de briefing het eindresultaat van dit voortraject mee en kan het team na dit grondig door te nemen hiermee aan de slag.

Indien er enkel een gedetailleerde briefing is, gaan we op basis hiervan een doorklikbaar prototype maken in Adobe XD.

Enkele voorbeelden

We ontvingen voor het Industriemuseum een door IStoire Services slim uitgekiend prototype én gedetailleerde stijlgids die de basis vormde voor het design van de nieuwe website. Hierbij hebben we beide grondig doorgenomen op UX en technisch vlak en waar nodig feedback voorzien. Door deze duidelijke briefing hebben we vlot een design kunnen uitwerken en ook de gehele ontwikkeling van het project tot een goed eind gebracht.

Voor de nieuwe website van NVAO werd een gedetailleerde eisenbundel aangeleverd door de klant. Op basis van dat document konden we aan onze kant een prototype uitwerken en presenteren aan de klant. Tegelijk werd door Heren Loebas de nieuwe huisstijl gefinaliseerd en konden zij hun design baseren op het goedgekeurde prototype. Dit alles vormde dan de basis voor de uitwerking van de website door ons team.

Je hebt nog geen voortraject afgelopen, of je hebt enkel nood aan een voortraject? Code d'Or helpt je verder.

Indien er nog geen duidelijke briefing op tafel ligt, zal Code d'Or samen met jou kijken wat voor type voortraject nodig is voor jouw project.

Online positionering bepalen aan de hand van workshops

Het meest uitgebreide traject dat kan afgelegd worden begint met workshops. In deze workshops gaan we samen met jou nadenken over de online positionering van je bedrijf of project. Daarnaast kunnen de workshops enkele communicatievraagstukken helpen oplossen over wat de website moet bieden.

We bepalen samen welke workshops nuttig zijn voor je project. Om de aandacht er op korte tijd goed bij te kunnen houden, en niet in "vergadermoeheid" te vervallen rekenen we per workshop 2 à 3 uur.

In sommige gevallen wordt ook een workshop voorzien omtrent huisstijl wanneer deze niet aanwezig is of herzien moet worden. Hiervoor werken we vaak samen met externe partijen die hierin gespecialiseerd zijn, zoals Studio Limbo, die de uitwerking van logo en huisstijl op zich nemen. Een huisstijl definitie gaat namelijk verder dan enkel het online luik.

Een ander type workshop dat aan bod kan komen gaat over de taal van je bedrijf of project. Copy en schrijfstijl zijn namelijk ook zeer belangrijk bij het definiëren van je online identiteit. Na afloop van een workshop worden nota's uitgewisseld om zo tot finale conclusies te komen die aan de klant worden voorgelegd ter goedkeuring.

Uitwerking van het prototype

Verdergaand op de workshops of op basis van een reeds aangeleverde briefing gaat Code d'Or aan de slag met het uitwerken van een interactief prototype. Dit prototype wordt in Adobe XD uitgewerkt, waarbij we ervoor zorgen dat je gemakkelijk de flows van de website kan doorlopen.

Er wordt rekening gehouden met de briefing en er wordt nagedacht over de optimale user experience voor dit project. Doorheen de ontwikkeling van het project wordt ook steeds met de designer samengezeten om reeds enkele interface mogelijkheden te bekijken.

Tijdens een meeting met de klant wordt de eerste versie van dit prototype gepresenteerd. Achteraf wordt een link aangeleverd zodat er nog eens rustig kan doorgeklikt worden. De feedback die aangeleverd wordt, wordt dan in een tweede versie verwerkt. Indien nodig wordt ook die nieuwe versie in een meeting gepresenteerd maar uit ervaring merken we dat dit meestal niet meer nodig is en een eenvoudige call tussen project manager en klant volstaat.

Eens het prototype goedgekeurd is, kan dit toegevoegd worden aan de briefing en is er een duidelijk vertrekpunt om het project te gaan uitwerken. We starten niet met ontwikkelen voordat we een sluitend prototype op tafel hebben liggen. Dit is zowel voor de klant als ons eigen team een sterke leidraad bij de ontwikkeling van een website, webapp, webshop of platform.


Neem gerust een kijkje in onze cases om een zicht te krijgen op het type projecten dat we hiermee al tot een goed eind brachten.

Offertes opvragen

Heb je een duidelijke briefing met prototype nodig om een reeks offertes bij bureau's op te vragen? Dan ben je bij ons ook aan het juiste adres. We helpen je graag met het maken van strategische en inhoudelijke keuzes die een uitgekiend prototype onderbouwen en zenden daarna ook met plezier onze eigen vrijblijvende offerte in.

Contact